Συνεδρίες από απόσταση

Πού απευθύνονται;

  • σε άτομα που κατοικούν σε περιοχές όπου η πρόσβαση σε διαιτολόγο δεν είναι εφικτή λόγω απόστασης (π.χ. απομακρυσμένες περιοχές)
  • σε άτομα που αλλάζουν ταχύτατα συνθήκες ζωής ή εργασίας (π.χ. έλλειψη χρόνου λόγω φόρτου εργασίας, αλλαγή κατοικίας, μετακόμιση κ.α.)

Είναι το ίδιο αποτελεσματικές οι συνεδρίες από απόσταση;

Σε κάθε περίπτωση η διατροφική υποστήριξη δύναται να αρχίσει ή να συνεχιστεί και με συνεδρίες εξ αποστάσεως εξίσου αποτελεσματικά με τις συνεδρίες γραφείου. Το μόνο που απαιτείται από την πλευρά σας είναι να διαθέτετε μια ψηφιακή ζυγαριά και σύνδεση στο Internet.

Με εργαλείο ηλεκτρονικές πλατφόρμες (μέσω skype ή facebook) σας δίνεται η δυνατότητα να διατηρήσετε την επικοινωνία σας με τη διαιτολόγο σας.

Πώς προγραμματίζονται;

Οι συνεδρίες ορίζονται βάσει διαθεσιμότητας μέσω:

Ενημερώνεστε για το πρωτόκολλο ζύγισης που θα ακολουθείτε σε κάθε συνεδρία αποκλειστικά από τη διαιτολόγο.

Η συνεδρία πραγματοποιείται μέσω skype ή μέσω ειδικής πλατφόρμας παρακολούθησης του γραφείου ενώ παρέχεται συνεχής επικοινωνία μέσω e-mail/ skype /facebook.

Τι περιλαμβάνουν οι συνεδρίες από απόσταση;

Οι συνεδρίες από απόσταση περιλαμβάνουν:

  • Ενημέρωση για το πρωτόκολλο ζύγισης που θα ακολουθείτε σε κάθε συνεδρία αποκλειστικά από τη διαιτολόγο.
  • Λήψη αναλυτικά πλήρους ιατρικού και διατροφικού ιστορικού.
  • Διατροφική αξιολόγηση και εκτίμηση των προσωπικών στόχων του εξεταζόμενου από τη διαιτολόγο.
  • Διαμόρφωση εξατομικευμένου προγράμματος διατροφής που μαζί με ενημερωτικό υλικό (πληροφορίες, παρουσιάσεις έντυπα και όλα τα υλικά ή μέσα, που μπορεί να χρειαστούν) αποστέλλονται άμεσα με mail.
  • Ορισμό εφικτών στόχων διαμόρφωσης διατροφικής συμπεριφοράς μέχρι την επόμενη συνεδρία.
Προγραμματίστε μια συνεδρία