Οπτικοποίηση σωματομετρήσεων

Στο διαιτολογικό μας γραφείο παρέχεται η μοναδική δυνατότητα οπτικοποίησης των αποτελεσμάτων της λιπομέτρησης μέσω του ειδικού λογισμικού SOMA της εταιρείας Serinth.

Σε τι χρησιμεύει η οπτικοποίηση των σωματομετρήσεων;

Με αυτήν την εφαρμογή όλα τα αποτελέσματα της λιπομέτρησης παρουσιάζονται και αναλύονται προσωπικά για τον κάθε εξεταζόμενο. Γίνεται παρουσίαση των μετρήσεων και θέτονται βραχυπρόθεσμοι στόχοι για το σωματικό βάρος και μέσω αυτού για το ποσοστό λίπους.

Τι πληροφορίες παρέχονται στον εξεταζόμενο;

Τόσο με την εφαρμογή της οπτικοποίησης όσο και με τα αποτελέσματα της λιπομέτρησης ο εξεταζόμενος κατανοεί περισσότερα για:

  • Τμηματική Ανάλυση Σύστασης Σώματος
  • Διαχείριση σωματικού βάρους
  • Στοχοποίηση σωματικού βάρους
  • Υπολογισμός κινδύνου & βασικές μετρήσεις

Για περισσότερες πληροφορίες http://www.serinth.gr/products/bodycomposition/tanita/soma-το-λογισμικό-του-διαιτολόγου.html