Μέτρηση Βασικού Μεταβολισμού

Τι είναι ο βασικός μεταβολισμός;

Ο Βασικός Μεταβολικός Ρυθμός (Basal MetabolicRate -BMR) είναι η ελάχιστη ενέργεια που χρειάζεται ο οργανισμός σε ηρεμία για να λειτουργήσει αποτελεσματικά δηλαδή να λειτουργήσει το αναπνευστικό, το κυκλοφορικό, το νευρικό σύστημα και τα υπόλοιπα όργανα. Στον ύπνο καταναλώνονται θερμίδες.
Η μέτρηση στηρίζεται στη μέθοδο της έμμεσης θερμιδομετρίας.

Τι είναι η έμμεση θερμιδομετρία;

Η έμμεση θερμιδομετρία μετρά τη θερμότητα που παράγεται από το μεταβολισμό, υπολογίζοντας το οξυγόνο που καταναλώνεται (VO2) για την καύση των θρεπτικών υποστρωμάτων (υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, λίπη), το παραγόμενο από την καύση διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και την απώλεια αζώτου (με τη μορφή ουρίας) έχοντας έτσι ένα μέτρο του μεταβολικού ρυθμού. Η έμμεση θερμιδομετρία μετρά την ανταλλαγή αερίων στους πνεύμονες (κατανάλωση Ο2 και παραγωγήCO2). Η διαφορά στην ποσότητα αντανακλά στην παραγόμενη ενέργεια και προσδιορίζει το βασικό μεταβολισμό.

Πώς γίνεται η μέτρηση του βασικού μεταβολισμού;

Στο διαιτολογικό γραφείο μας παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης τεστ μέτρησης Μεταβολικού Ρυθμού Ηρεμίας (RestingMetabolicRate -RMR) με τη μέθοδο της έμμεσης θερμιδομετρίας με τον αναλυτή μεταβολισμού Fitmate της αμερικάνικης εταιρείας Cosmed.
Το Fitmate επιτρέπει να εκτελεστεί το τεστ του Μεταβολικού Ρυθμού Ηρεμίας (RMR) εύκολα, γρήγορα και με μεγάλη ακρίβεια.
Για περισσότερες πληροφορίες http://www.cosmed.it/en/products/indirect-calorimetry/fitmate-wm-desktop-indirect-calorimetry

Ποια είναι τα στάδια μέτρησης του Βασικού Μεταβολισμού;

  • Ενημέρωση για το πρωτόκολλο μέτρησης που θα πρέπει να ακολουθήσει.
  • Ο εξεταζόμενος ήρεμος κάθεται σε καρέκλα για 13 λεπτά.
  • Τοποθετείται μάσκα με σκοπό να εξασφαλιστεί η ορθή ανταλλαγή αερίων ανάμεσα στις αναπνοές.
  • Με την παρακολούθηση από τη διαιτολόγο δίνονται οδηγίες για τη σωστή περάτωση του τεστ (διαρροή μάσκας, μη αποδεκτό μοτίβο αναπνοής κλπ).
  • Με το πέρας των 13 λεπτών ο αναλυτής εμφανίζει τα αποτελέσματα.
  • Στο τέλος του τεστ τα αποτελέσματα ανακοινώνονται από τη διαιτολόγο μαζί με την πιθανή απόκλιση από την αντίστοιχη μέτρηση με βάση τις απλές εξισώσεις.
  • Παραχωρούνται τα αποτελέσματα στον εξεταζόμενο σε έντυπη μορφή.