Μέτρηση δερματοπτυχών

Τι είναι η δερμαπτυχομέτρηση;

Οι δερματοπτυχές του σώματος χρησιμοποιούνται ως ένας προγνωστικός δείκτης για την ποσοστιαία σύσταση σε λίπος του ανθρώπινου σώματος. Και αυτό, διότι το μεγαλύτερο μέρος του σωματικού λίπους βρίσκεται υπό τη μορφή υποδόριου λίπους, το οποίο μπορεί να μετρηθεί εύκολα και γρήγορα με το δερματοπτυχόμετρο.

Σε ποια σημεία γίνεται η δερματοπτυχομέτρηση;

Τα κυριότερα σημεία που μονοπωλούν το ενδιαφέρον σε μια διαδικασία δερματοπτυχομέτρησης είναι:

 • τρικέφαλος
 • υπωμοπλατιαία
 • κοιλιακή
 • υπερλαγόνια
 • δικέφαλος
 • κνήμη
 • στήθος (άνδρες)

Τι είναι το δερματοπτυχόμετρο;

Το δερματοπτυχόμετρο είναι το όργανο μέτρησης των δερματοπτυχών το οποίο έχει ακρίβεια μέτρησης μέχρι και 0.1 mm ανάλογα με τον κατασκευαστή και το μοντέλο.
Στο διαιτολογικό γραφείο μας παρέχεται η δυνατότητα λήψης δερματοπτυχών με το όργανο ακριβείας Harpenden, σχεδιασμένο να χρησιμοποιείται για μετρήσεις λίπους στην επιφάνεια του δέρματος. Το δερματοπτυχόμετρο Harpenden έχει χρησιμοποιηθεί σε προγράμματα διεθνούς ενδιαφέροντος σε όλο τον κόσμο και είναι το πιο ακριβές δερματοπτυχόμετρο που υπάρχει.
Είναι το μόνο δερματοπτυχόμετρο με CE με βάση τις Οδηγίες για τις Ιατρικές Συσκευές 93/42/EEC για μία Τάξης 1 Συσκευή με Λειτουργία Μέτρησης και ελέγχεται από ειδικούς Διεθνούς εμβέλειας.

 • Διαβάθμιση: 0,20  m
 • Μέγιστο Άνοιγμα: 0  mm ως  80  mm
 • Πίεση Μέτρησης: 10 gms/mm2 (σταθερά πάνω από το όριο)
 • Ακρίβεια:  99,00%
 • Επαναληψιμότητα:  0,20 mm

Για περισσότερες πληροφορίες http://www.harpenden-skinfold.com/