Λιπομέτρηση

Τι είναι η λιπομέτρηση;

Η λιπομέτρηση είναι μία μέτρηση που περιγράφει τη σύσταση του σώματος (λίπος, μυς, νερό). Υπολογίζει τις εκτιμώμενες τιμές για το επί τοις εκατό ποσοστό (%) του λίπους και της μυϊκής, άλιπης και οστικής μάζα. Παράλληλα εκτιμάται το ποσοστό του νερού που περιέχεται στο σώμα αλλά και το σπλαχνικό λίπος μέσω της μεθόδου Βιοηλεκτρικής Εμπέδησης (μέθοδος BIA).
Μία πλήρης λιπομέτρηση διαρκεί 30 δευτερόλεπτα.

Τι είναι η μέθοδος Βιοηλεκτρικής Εμπέδησης (μέθοδος BIA);

Η μέθοδος ΒΙΑ αποτελεί έναν τρόπο υπολογισμού της σύστασης σώματος (λιπώδης μάζα, μυϊκή μάζα κλπ).Ο λιπώδης ιστός δεν επιτρέπει στο ρεύμα να το διαπεράσει. Αντίθετα, το ρεύμα, φαίνεται να διαπερνά πιο εύκολα μέσα από το νερό, που βρίσκεται στους μυς. Ο βαθμός δυσκολίας με την οποία το ρεύμα διαπερνά μια ουσία είναι γνωστός ως ωμική αντίσταση και το ποσοστό του λίπους και άλλων συστατικών του σώματος μπορούν να υπολογιστούν από μετρήσεις αυτής της αντίστασης. Η μέθοδος αυτή δεν είναι παρεμβατική, δηλαδή ο εξεταζόμενος βρίσκεται ακριβώς στην ίδια κατάσταση με αυτήν που ήταν πριν τη μέτρηση χωρίς να επιβαρυνθεί με κάποια δόση ακτινοβολίας.

Πώς γίνεται η λιπομέτρηση;

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο διαιτολογικό μας γραφείο η λιπομέτρηση γίνεται με τον αναλυτή σύστασης σώματος ιαπωνικής κατασκευής TANITA MC-980Uplus. Πρόκειται για τον πρώτο λιπομετρητή με 6 συχνότητες (1kHz, 5kHz, 50kHz, 250kHz, 500 kHz και 1.000kHz) που παρέχει την ύψιστη ανάλυση των ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών σε ενήλικες και παιδιά.
Αυτός ο αναλυτής υπολογίζει τη σύσταση σώματος χρησιμοποιώντας συνεχή ροή ρεύματος με αυξημένη συχνότητα (50kHz, 90μA). Τα 8 ηλεκτρόδια τοποθετούνται έτσι ώστε το ρεύμα να τροφοδοτεί τα δάχτυλα και των δύο ποδιών, και η τάση μετράται στις φτέρνες αυτών. Το ρεύμα περνά από τα άνω και τα κάτω άκρα.
Αυτό το ασθενές ηλεκτρικό ρεύμα φυσικά δεν είναι αισθητό από τον εξεταζόμενο.
Για περισσότερες πληροφορίες http://www.tanita.com/en/mc-980uplus/.

Ποιες μετρήσεις προκύπτουν από τη λιπομέτρηση;

 • Λιπώδης ιστός
 • Μάζα λίπους (kg)
 • Λίπος %
 • Άλιπη μάζα (kg)
 • Μυϊκή μάζα (kg)
 • Οστική μάζα (kg)
 • Πρωτεΐνες (εκτιμώμενες) (kg)
 • Μεταβολική ηλικία
 • Βασικός μεταβολικός Ρυθμός (BMR) μέσω εξισώσεων
 • Βαθμολόγηση Σπλαχνικού λίπους
 • Γράφημα Σπλαχνικού λίπους
 • Συνολικά Υγρά (TBW) (kg)
 • Συνολικά Υγρά TBW (%)
 • Ενδοκυττάριο Υγρό (ICW) (kg)
 • Εξωκυττάριο Υγρό (ECW) (kg)
 • Αναλογία ECW / TBW (%)
 • Γράφημα ECW / TBW
 • Τμηματική Ανάλυση Κατανομής Λιπώδους και Μυϊκού Ιστού
 • Βαθμολογία Μυϊκής Μάζας
 • Βαθμολόγηση Λίπους
 • Αξιολόγηση ισορροπίας σύστασης
 • Σωματική Κατάταξη
 • Ισορροπία Μυϊκής Μάζας
 • Βαθμολογία Μυών Ποδιών
 • Ιστορικό αποτελεσμάτων
 • Διηλεκτρικές Τιμές(Reactance / Resistance / Phase Angle)

Τι πληροφορίες παρέχονται στον εξεταζόμενο από τη λιπομέτρηση;

 • Ενημέρωση για το πρωτόκολλο ζύγισης που θα ακολουθεί σε κάθε συνεδρία αποκλειστικά από τη διαιτολόγο.
 • Ακριβής ολική και τμηματική ανάλυση σώματος σε 30 δεύτερα.
 • Δυνατότητα ψηφιακής παρακολούθησης της διαδικασίας λιπομέτρησης με 3Dαναπαράσταση του σώματος.
 • Άμεση οπτικοποίηση των επιθυμητών εξατομικευμένων στόχων με σαφή περιγραφή μετρήσεων
 • Δυνατότητα παρακολούθησης εξέλιξης σωματομετρήσεων με διαγράμματα προόδου που συγκρίνουν την πρώτη λιπομέτρηση με τις επόμενες.
 • Άμεση εκτύπωση των αναλύσεων ανά συνεδρία για να διατηρείται προσωπικό αρχείο.